International Rehab Dog/ Social and Therapist Dog

Snowfly´s Thelepatic Roughe "" Lucy""

  

FOTO RICKARD JOHANSSON

Lucy finns på HSO Luleå där hon arbetar med 19 handikappföreningar i Luleå. Hon arbetar tillsammans med sin förare Ann Hjort- Johansson 3 halvtids dagar i veckan. Hon arbetar med alla former av funktionsnedsättningar. För att se till att man får en guld kant på vardagen. Samt att Hera arbeter som vikarier hund. Ann har även gått kurs i pedagagogiskt arbetsätt för Autistiska och Asperger.

Hon finns för att ge motivation och stöd på det plan som du behöver. Vi kan ge annat stöd än vad sjukvården kan ge. Vi ser oss som ett komplement till er utveckling. Både psykigt och fysiskt och även socialt.

Man har på visat att djur kan förebygga ohälsa. Man får en anledning till aktiviteter trots begränsad rörelseförmåga.

Man jobbar nära naturen som är så viktig för alla. Vid beröring så frigörs ämnet oxytocin. Beröringen stimulerar välmående, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ. Det i sin tur kan ge flera positiva följder, att vi lättare söker kontakt med andra personer. Vi blir nyfiknare, minns bättre och lär oss bättre.

Ring om ni behöver oss!

Ann och Lucy

HSO Luleå Storgatan 13 97232 Luleå tel 920-523841el  073-0297636

 FOTO MARIA EKMAN

Pedagogisk verksamhet med Lucy

Bakgrund

Ann Hjort- Johansson har jobbat som vårdbiträde, hälsosinspiratör, kanslist, kallskänka, Kock, Personlig assistent, Anställd på HSO Luleå. Bedrivit cirklar i ett liv i balans, bedriver kennelverksamhet samt arbetar med IDS Rehab Hund/Social och terapihund även kurs i pedagagogist arbetsätt med autistiska och asperger med betende analyser. Jag har själv en skada i rygg och nacke efter en påkörning av en bil. Då jag har själv haft en lång väg tillbaka efter med rehabiliteringar och genom gått många livsförändringar. Så har jag själv utvecklas med mina hundar som varit ett stort stöd och gjort att jag själv utvecklas som person på många olika plan. Då jag insett hur viktigt komplement hundar är i läkning så har jag fortsatt att utveckla denna verksamhet så att andra kan få ta del och utvecklas som jag själv gjort. Man kan faktiskt göra underverk med små medel tillsammans med hund.

Utbildningen för hunden

Utbildningen av hunden är genom assistenthunden och rehabhunden i Stockholm samt för att få internationell licens så beviljas den av USA.  Hunden är utbildad i att jobba med barn, mullehund, besökshund samt terapihund, den är utbildad att jobba med demens, funktionshindrade samt ett komplement inom vården, arbeta med fysiska och psykiska handikapp även arbeta med klienter på låsta instanser. Även arbeta med polis och räddningstjänst.

Pedagogiskt och syfte

När jag arbetar med Internationell rehabiliterings hund/Besöks och terapihund så arbetar jag med att förbättra främst för funktionsnedsatta. Då det är en mycket utsatt grupp som jag vill förbättra på alla plan. Man jobbar både i grupp och individuellt för att utveckla varje enskild funktionsnedsatt. För att utveckla både socialt och mentalt. Man arbetar med att utveckla rörelser och förbättra hälsan på olika plan där varje individ befinner sig.

Minnesträning där det behövs på olika sätt tillsammans med hunden, för att utvecklas på ett tryggt och stimulerade sätt. Djur förbättrar både vårt humör sänker blodtrycket och sänker cortisonhalterna blodet. Tillsammans med djur så sänks stressen vilket gör att man kan utvecklas och lära in nya saker på ett lugnt och tryggt sätt. Beröring gör att oxycontinet frigörs vilket gör att både kropp och själ läks. Djur är ärliga i sin relation och bedömer ej andra. Många som har dåliga erfarenheter eller blivit sviken kan uppleva en stor trygghet i att vara nära djur. Självförtroende stärks tillsammans med hunden då man utövar aktiviteter som att promenera samtidigt som även rörelseförmågan stärks och man förbättra den fysiska funktionen. Det finns i flera sammanhang där man där man kan se hur hunden skapar möjlighet till självständighet, egenvård och ökad livskvalitet. Forskning visar att funktionsnedsättningar och relationer till hund kan öka empatisk förmåga och minska aggressivt beteende samt stimulerar känslomässig utveckling hos barn och vuxna. Skötsel av djur lär ut ansvarstagande rutiner och skapar meningsfulla erfarenheter att vara behövd. På ett tryggt och lugnt utvecklande sätt för varje individ.

Mottagning samt öppen verksamhet i kommunen

Då vi planerar för att optimera verksamheten och kring gå allergier så vill vi ha en mottagning på rådstugatan 16 i Luleå. Detta på grund av att både kunna arbeta med individer som behöver det men inte kan få hjälpen på grund av allergier i gruppen. Samt att skolverksamheten kan deltaga lättare då de har svåra problem med allergier men har individer som behöver hunden för att komma vidare i skolarbetet. Samt att vi bedriver öppen verksamhet och besöker till de grupper som kan ta emot oss för att förstärka varje enskild individ. Samt att man kan behöva stöd  för att arbeta utanför gruppen för att stärka upp den enskilde.

Sammanfattning

Denna verksamhet är helt ny i Norrbottens län då den ej har funnits tidigare. Där Luleå Kommun är med och utvecklar denna verksamhet tillsammans med HSO Luleå för de funktionsnedsatta och de behövande i kommunen samt Inre Kraft.

Ann Hjort- Johansson är förare till Lucy samt anställd hos HSO Luleå.

*HSO Luleå står för handikappförenigarnas samarbetsorgan i LuleåFOTO RICKARD JOHANSSON

 

                 

Se Lucy at TV4 at her workday klick below

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/lulea?videoId=1.2099731

Lucy has finsh her licens in Stockholm as rehab dog 17/12-10 diploma is coming soon in.....

 

  photo Pär Bäckström NSD Luleå

 

Camp for  Autism Children summer 2010

 

 

 

  Photo Maria Ekman

VIKARIEPOOLEN INGÅR

Mamma HERA då dottern inte kan vara i jobb

samt att vår Engelska toyterrier Nova foto Elina Johansson

ska tränas för att bli arbetkollega med Lucy då hon blir äldre.

OBS! INGET FÅR KOPIERAS UTAN TILLÅTELSE